Наети сървъри

Когато имате екстремни изисквания към Вашия хостинг, е време да прегледате реални решения. В тези случаи ние препоръчваме Нает сървър.

Предимства на Наетия Сървър:

1. Хостингът на Нает Сървър предлага повече контрол и гъвкавост.

2. Хостингът на Нает Сървър се представя по-добре.

3. Не сте ограничени в типовете програми, които можете да използвате.

4. Предлага най-добрата производителност, която уебсайт може да има.

5. Не се поддава на сривове на системата, предизвикани от други потребители на сървъра.

6. Root / Администраторски достъп, който Ви позволява да инсталирате програми и да изпълнявате персонални конфигурации на приложения.